Darba nosaukums

Darba autors Vadītājs

Aizstāvēšanas datums

Maģistra darbi

Sniega slodzes ietekme uz pāsegumiematkarībā no to formas

I.Ucelnciece Ģ. Frolovs, D.Serdjuks 2015.gada jūnijs

Vēja iedarbes uz dažādu formu pārsegumiem izpēte

A.Žukovska-Kečedži

 A.Kukule, D.Serdjuks 2015.gada jūnijs