Rīgas Tehniskā universitāte

Rīgas Tehniskā universitāte

Dr. sc.ing. Andris Čate (programmas vadītājs)

Tālrunis : +371 26416672
E-pasts : and_cate@latnet.lv

Rīgas Tehniskā universitāte

Rīgas Tehniskā universitāte

Dr. sc.ing. Diāna Bajāre (programmas kontaktpersona)

Tālrunis : +371 29687085
E-pasts : diana.bajare@rtu.lv

LU Materiālu mehānikas institūts

LU Materiālu mehānikas institūts

Programmas izpildītājs

Latvijas Universitātes zinātniskais institūts
Tālrunis : +371 67551145
E-pasts : polmech@pmi.lv

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Programmas izpildītājs

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Tālrunis : +371 67553063
E-pasts : koks@edi.lv