07.09.2017 Rīkota Būvniecības un rekonstrukcijas institūta paplašinātā sēde, kuras ietvaros notika doktoranta Ģ.Frolova (projekta dalībnieks) promocijas darba (“Plātņu ar koksnes šūnu tipa dobām ribām racionālas struktūras projektēšanas pamatprincipi”) sekmīga priekšaizstāvēšana.


Piedalīšanās ar stenda referātu “IMST 2017” 27-29 Septembrī, Rīgā.

Lejupielādēt J.Šlisera plakātu

Lejupielādēt A.Kukules plakātu

Pieņemti publicēšanai pilna teksta raksti “3rd International Conference “Innovative Materials, Structures and Technologies” (IMST 2017)” konfrerencē.

Lejupielādēt publikāciju 1

Lejupielādēt publikāciju 2

Lejupielādēt publikāciju 3


Piedalīšanās starptautiskā konferencē “Environment. Technology. Resources”, Rēzekne, Latvija, 15.-17. jūnijs, 2017.

Lejupielādēt rakstu


2016.gada 15. novembrī RTU, BRI 317. telpā notika seminārs, kurā iegūtie rezultāti tika prezentēti maģistrantūras studentu grupai no Kazahistānas. Aptuvenais dalībnieku skaits 15.

bilde_2 bilde_1


Daļēji izmantojot šī projekta rezultātus, iegūts pozitīvs novērtējums ERANET-LAC programmā iesniegtam projekta pieteikumam turpmākiem pētījumiem 2017-2019 gadā. Projekta nummurs- ELAC2015/T02-0721, FIBER. Saite uz programmas mājaslapu.

Projekta nosaukums “Development of eco-friendly composite materials based on geopolymer matrix and reinforced with waste fibers”.


Piedalīšanās starptautiskā konferencē 5th international conference Advanced Construction.
Konferences norises laiks: 6.-7. oktobris, 2016, Lietuva, Kauņa.


Piedalīšanās starptautiskā izgudrojumu un inovāciju izstādē MINOX 2016.

minox_2016_logo

Izstāde norsinājās 2016. gada 7.-8. oktobrī, Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina centrā, Ķīpsalas ielā 6, Rīgā.

20161008_160759Bildē Ģ.Frolovs ar stendu “Saudzēsim mežu- ribosim plātnes”.
2933372

VPP IMATEH programmas 4. apakšprojekta piedāvādie ribotie kompozīti tika žūrijas komisijā novērtēti kā Latvijas labākais izgudrojums 2016.  (saite uz publikāciju)

minox-foto-2

Konkursa pirmās vietas ieguvējs (Ģ. Frolovs pirmais no labās puses) un pārējo godalgoto vietu ieguvēji.

Lejupielādēt stenda prezentāciju.


Saplākšņa ribotu plātņu lieces nestspējas izpētes progress (slodzi nesoši konstrukciju elementi).

11. decembrī, 2015. gadā, plkst. 10, RTU Būvniecības un rekonstrukcijas institūtā, 326. telpā notiks iegūto rezultātu apspriede un diskusijas ar industrijas pārstāvjiem.

Ziņotāji:

tenachem-tenax-logo            CLT_logo

Tikšanās rezultātā tika apspriesti projekta rezultāti un uzklausīti un analizēti uzņēmuma ieteikumi. Konceptuāli apspriesti jautājumi par turpmāko zinātnisko sadarbību.


Seminārs par sadarbības iespējām ar Vācu uzņēmumu “MC-Bauchemie”

10. novembrī, 2015. gadā RTU, BRI notika seminārs, kurā tika prezentēti aktuālie pētījumi BRI un diskutēts par potenciālajām sadarbības iespējām pētniecībā starp RTU un “MC-Bauchemie”. Diskusijas vainagojās ar vienošanos par sadarbības pētījumiem epoksīda un poliuretāna līmju (ko ražo “MC-Bauchemie”) izmantošanai ribotām koksnes materiālu plātnēm.

MC_logoAr_mc_bauchemie_parstavi

Projekta izpildītājs J.Šliseris ar “MC-Bauchemie” tirdzniecības pārstāvi J. Kalneju.

Lejupielādēt J.Šlisera prezentāciju

Lejupielādēt Ģ.Frolova prezentāciju

Lejupielādēt A.Kukules prezentāciju