Studentu konference “Zinātne vai daiļliteratūra? – Iedomājieties siltumenerģijas uzglabāšanas tehnoloģiju un lietojumu nākotni “

Konferences “Innovative Materials, Structures and Technologies” (IMST 2017) ietvaros 29.09.2017. tika rīkota arī studentu konference “Science or fiction? – Imagine the future of thermal energy storage technologies and applications”, kurā piedalījās dalībnieki no Itālijas, Portugāles, Izraēlas u.c. valstīm. (Vairāk informācijas: http://imst.rtu.lv/node/43)
Studentu conference tika organizēta projekta PhD on Innovation Pathways for TES (INPATH-TES) projekta ietvaros. Studentu konferences otrā daļa notika Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā, kur ir izstādīti eksperimentālie stendi, kuros dabiskos apstākļos tika testēti fāžmaiņas materiālus saturošas būvkonstrukcijas.

Darbnīca
Seminārs tiks organizēts Botāniskā dārza energoefektivitātes uzraudzības stendos, un tas ietvers:

  • 5 pārbaudes ēku (informācija par materiāliem un konstrukcijām, apkures, ventilācijas un dzesēšanas iekārtas, izmantojot gaisa gaisa un gaisa-ūdens siltumsūkņus);
  • Mērīšanas un datu iegūšanas sistēma ar dažādiem sensoriem, datu pārraide, uzglabāšana un pēcapstrāde;
  • Materiālu izmantošana ar dažādu siltuma jaudu, vadītspēju, kā arī fāzu maiņas materiāliem;
  • Atlasīto mērījumu demonstrēšana (gaisa apmaiņas kursa aprēķins, siltuma pārneses un U vērtības mērījumi, siltuma komforta apstākļu analīze utt.).

27.04.2017. notika studentu konference

Latvijas Betona savienības XXV zinātniski tehniskā konference

lbm_logo
Lūdzam Jūs piedalīties Latvijas Betona savienības XXV zinātniski tehniskajā konferencē, kura notiks 2016.gada 10.novembri Rīgas Tehniskas universitātes Būvniecības inženierzinātnes fakultātes sēžu zāle (213.telpa II stāvā) Ķīpsala, Ķīpsalas iela 6. Konferenci organizē LBS kopa ar RTU Būvražošanas katedru un Betona mehānikas laboratoriju.
Konferences sakums plkst. 9:00, dalībnieku reģistrācija – no plkst.8:30. konferences programma

57conf_logo

No 2016. gada 14. līdz 18. oktobrim notiks ikgadējā Rīgas Tehniskās universitātes 57. starptautiskā zinātniskā konference. Tās galvenais mērķis ir iepazīstināt zinātniekus ar jaunākajiem sasniegumiem dažādās zinātnes nozarēs Latvijā un ārzemēs, kā arī dot iespēju zinātniekiem un īpaši doktorantiem publicēt svarīgākos pētījumu rezultātus. konferences programma

2015. gada aprīlī un maijā tradicionāli notika 56. studentu zinātniskā un tehniskā konference, kuras ietvaros ikviens RTU students var parādīt savas zināšanas un pilnveidot uzstāšanās prasmes, risinot dažādus teorētiskus un praktiskus zinātniskos jautājumus.

Untitled

Būvmateriālu sekcija (ar VPP atbalstu izstrādāti 6 studentu darbi)

Būvkonstrukciju sekcija

Transportbūvju sekcija