19.04.2016 plkst. 18:30 Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskajā bibliotēkā, Paula Valdena ielā 5 . Zinātnisko diskusiju vakars Eko materiāli būvniecībā” («Science Rocks»)

2016. gada 3. martā SIA “Aviatest” telpās, Rīgā, Rēzeknes ielā 1, plkst. 9:00-11:00 projekta “Materiālu mehānisko mikro-, nano- mēroga īpašības un to ietekme uz cilvēka drošību” ietvaros tiks rīkots seminārs, kura mērķis ir iepazīstināt uzņēmējus ar projekta rezultātiem un pārrunāt turpmākās sadarbības iespējas. (Programmas un Projekta prezentācija)

03.07.2015 plkst. 14:15 RTU Būvniecības fakultātes sēžu zālē, Rīgā, Āzenes iela 16/20 notiks seminārs par alternatīvo cementu izgatavošanu ar zemāku COemisiju, izmantojot gan vietējos dabas resursus, gan rūpnieciskas izcelsmes atkritumproduktus.
Atkritumu imantošana jaunu materiālu iegūšanai paver iespēju efektīvi utilizēt atkritumus, to skaitā tādus, kas uzskatāmi par videi bīstami. Atsevišķos pētījumos dabiskie kaolīna māli ir aizstāti ar metakaolīnu, kas ir raōšanas blakusprodukts, tādējādi tiek veicināta otrreizējā materiālu izmantošana un taupīti dabas resursi.
Izmantojot poru veidojošās izejvielas dažādās koncentrācijas, iespējams iegūt būvmateriālu ar tilpummasu no 540 līdz 675 kg/m3. Būvmateriālu mehāniskās un ilgmūžības īpašības būtiski ietekmē izmantotā māla veids. Uz metakaolīna bāzes izgatavotiem būvmateriāliem ir augstāka spiedes un lieces pretestība, kā arī tie ir salturīgāki un tiem piemīt lielāka pretestība sulfātu destruktīvai iedarbībai, salīdzinot ar būvmateriāliem, kas izgatavoti uz illīta mālu bāzes. Augstā porainība (71-79 %) nosaka materiāla mehāniskās īpašības (1.4-3.8 MPa spiedes pretestība) un siltumvadītspēju (0.14-0.16 W/mK).

02.07.2015 notika Valsts pētījumu programmas “Inovatīvi materiāli un viedas tehnoloģijas vides drošumam” (IMATEH) sēde, kurā tika pārrunāta VPP kopējās zinātniskās atskaites sagatavošana par 1.posmu; VPP kopējās zinātniskās atskaites sagatavošana angļu valodas versijā par 1.posmu; atskates sagatavošanas un iesniegšanas termiņi, ka arī finanšu atskaišu sagatavošana. Sēdes protokols pieejams šeit.

26.05.2015 RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātē plkst. 14.00. sēžu zālē 213 tika rīkots seminārs par  Valsts pētījumu programmas “Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH)” zinātniskās izpētes virzību un sasniegtajiem rezultātiem. Seminārā tika prezentēti VPP IMATEH projektu rezultāti:
Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriāli ilgtspējīgām būvēm no vietējām izejvielām (prezentācija),
Materiālu mehānisko mikro -, nano- mēroga īpašības un to ietekme uz cilvēka drošību (prezentācija),
Risku ievērtēšana drošām, efektīvām un ilgtspējīgām būvēm (prezentācija),
Slāņains koksnes kompozītmateriāls ar racionālu struktūru un palielinātu īpatnējo lieces nestspēju (prezentācija),
Inovatīvi un daudzfunkcionāli koksnes kompozītmateriāli ilgtspējīgām būvēm (prezentācijavideo),
Metāla virsmas apstrāde berzes un nodiluma samazināšanai (prezentācija).
Valsts pētījumu programmas IMATEH vadītāja A.Čates ievadrunas prezentācija 
Valsts pētījumu programmas „Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH)” semināra programma
Sēdes protokols

Sadarbojoties ar RTU un Minesotas Universitāti, 2015. gada 26. maijā CEMEX organizē semināru par stingo segu konstrukciju projektēšanu Latvijai līdzīgos klimatiskajos un ģeotehniskajos apstākļos.
Pēc semināra noklausīšanās tā dalībnieki spēs izprast:
– stingo betona segumu konstrukciju projektēšanas pamatprincipus;
– padziļinātu stingo betona segu konstrukciju aplēses gaitu atbilstoši modernākajām aprēķinu metodikām;
– ģeotehnisko raksturlielumu, slodžu un ārējās vides ietekmju nozīmi stingo betona segumu aprēķinā;
– pasaules labāko praksi stingo betona segu projektēšanu pie problemātiskām, sala nenoturīgām gruntīm. 

Dalībniekiem tika nodrošinātas:
– ME-PDG aprēķinu programmatūras uzinstalēšana (bezmaksas; arī lietošanai pēc semināra);
– USB zibatmiņa ar lekciju materiāliem;
– pusdienas un kafijas pauzes;
– diploms par piedalīšanos seminārā.
Informācija par semināru: CEMEX

21.05.15. tika organizēts un novadīts zinātniskais seminārs “Design of steel and timber structures”(SPbU), kas norisinājās Sanktpēterburgas Valsts Politehniskajā universitātē. Semināru vadīja prof. Dmitrijs Serdjuks (prezentācija).
IMG_3232

2014. gada 19.decembrī projekta “Slāņains koksnes kompozītmateriāls ar racionālu struktūru un palielinātu īpatnējo lieces nestspēju” ietvaros Rīgas Tehniskās universitātes Būvkonstrukciju katedrā tika rīkots seminārs, kurā projekta dalībnieki uzstājās ar sekojošām pētījumu tēmām:
1. Plātņu ar šūnu tipa dobām ribām priekšrocības (Ģirts Frolovs)
2. Metodika siltinātu plātņu mitruma sadalījuma noteikšanai atšķirīgu virsmas temperatūru gadījumā (Aiva Kukule)
3. Jauns risinājums daudzstāvu ēkām no sķērseniski līmētiem koka elementiem (Aivars Vilguts)

seminars2

seminars2

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *