Darba nosaukums Darba autors Vadītājs

Aizstāvēšanas datums

Doktora darbi

Maģistra darbi

Kompozītmateriāla sagraušanas ietekme uz kompozītmateriāla virsmas elektronu emisiju Inguna Krista Anspoka Dr.sc.ing. prof. A. Balodis 2015.gada jūnijs
Plastikāta ūdensvada materiāla ietekmē uz dzeramā ūdens kvalitāti Irina Golovko Dr.sc.ing. asoc.prof. K. Tihomirova 2015.gada jūnijs
Polimērkompozīta ar lādētām mikro- un nanodaļiņām homogenitāte Anda Pujate MSc. A. Homko 2016.gada jūnijs
Uzlādētu mikro/nano daļiņu ietekme uz kompozīta agrīno sabrukšanu Ēriks Dombrovskis Dr.habil.phys. prof. J. Dehtjars 2017.gada jūnijs

Bakalaura darbi

Kompozītmateriāla agrīna sabrukšana mehāniskā noslogojumā Anna Korvena-Kosakovska Dr.sc.ing. prof. A. Balodis 2015.gada jūnijs
Polimēra cauruļu agrīnas sabrukšanas diagnostikas metode mehāniskā  noslogojumā Ēriks Dombrovskis Dr.habil.phys. prof. J. Dehtjars 2015.gada jūnijs
Polimēru matricas sfēriskas pildvielas mehānisko īpašību noteikšana netiešā veidā Toms Vāvere Dr.sc.ing. prof. A. Aņiskevičs, MSc. O. Bulderberga 2015.gada jūnijs
Augstfrekvenču starojuma ietekmē uz kompozītmateriāla ar nanocaurulem agrīno sabrukšanu Edgars Čimbars Dr.habil.phys. prof. J. Dehtjars 2016.gada jūnijs
Dzeramajā ūdenī esošo mikroorganismu ietekme uz polimēra cauruļu agrīnu sabrukšanu Artūrs Lobanovs Dr.Sc.Ing.  M. Romanova 2017.gada jūnijs
Kompozītmateriāla ar C – nanocaurulēm mehānisko īpašību atkarība no apstarošanas ar augstfrekvenču elektromagnētisko starojumu Rolands Brenčs Dr.habil.phys. prof. J. Dehtjars, MSc. A. Homko 2017.gada jūnijs
Nanodaļiņu ar uzlādētu virsmu ietekme uz kompozītmateriāla mehāniskajām īpašībām Sanda Kronberga Dr.habil.phys. prof. J. Dehtjars, MSc. A. Homko 2017.gada jūnijs