Zinātniskās atskaites:
Zinātniskā atskaite 2014          Zinātniskā atskaite 2015           Zinātniskā atskaite 2016          Zinātniskā atskaite 01.11.2014 – 31.12.2017
Scientific report 2014               Scientific report 2015                Scientific report 2016               Scientific report 01.11.2014 – 31.12.2017

Zinātniskās komisijas vērtējums:
Zinātniskās komisijas vērtējums par programmas 1. posmu
Valsts pētījumu programmas zinātniskās komisijas locekļu vērtējums par programmas 1. posmu
National Research Programme assessment for the Period 1 by member of the Scientific Committee prof. Gintaris Kaklauskas
National Research Programme assessment for the Period 1 by member of the Scientific Committee Sigitas Tamulevičius

Zinātniskās komisijas vērtējums par programmas 2. posmu
Valsts pētījumu programmas zinātniskās komisijas locekļa Renāra Špades vērtējums par programmas 2. posmu
Valsts pētījumu programmas zinātniskās komisijas locekļa Raimonda Eizenšmita vērtējums par programmas 2. posmu
National Research Programme assessment for the Period 2 by member of the Scientific Committee prof. Gintaris Kaklauskas
National Research Programme assessment for the Period 2 by member of the Scientific Committee Sigitas Tamulevičius

Zinātniskās komisijas vērtējums par programmas 3. posmu
Valsts pētījumu programmas zinātniskās komisijas locekļa Renāra Špades vērtējums par programmas 3. posmu
Valsts pētījumu programmas zinātniskās komisijas locekļa Raimonda Eizenšmita vērtējums par programmas 3. posmu
National Research Programme assessment for the Period 3 by member of the Scientific Committee prof. Gintaris Kaklauskas
National Research Programme assessment for the Period 3 by member of the Scientific Committee Sigitas Tamulevičius

Zinātniskās komisijas vērtējums par programmas izpildi (2014. g. -2017. g.)
Valsts pētījumu programmas zinātniskās komisijas locekļa Renāra Špades
Valsts pētījumu programmas zinātniskās komisijas locekļa Raimonda Eizenšmita
National Research Programme assessment by member of the Scientific Committee prof. Gintaris Kaklauskas
National Research Programme assessment by member of the Scientific Committee Sigitas Tamulevičius

Sēžu protokoli:
2015                                                       2016
1-2015 , 2-2015 , 3-2015 , 4-2015         1-2016 , 2-2016 , 6-2016