Darba nosaukums Darba autors Vadītājs

Aizstāvēšanas datums

Doktora darbi

Maģistra darbi

Trīsstāvu koka karkasa ēkas nesošo elementu darbības analīze
(anotācija)
Inese Virbule Dr.sc.ing. prof. D. Serdjuks 20.01.2015
Nesošo elementu no Z profiliem darbības analīze Kristaps Freimanis Dr.sc.ing. prof. D. Serdjuks 11.06.2016
Krustiski līmētas koksnes nesošo elementu darbības analīzē Jāna Juričuka Dr.sc.ing. prof. D. Serdjuks 11.06.2016
Koka pārseguma nestspējas palielinājuma analīze Jānis Mūrnieks Dr.sc.ing. prof. D. Serdjuks, M sc.ing. asist. A. Kukule 11.06.2016
Lokveida koka pārseguma ugunsizturības analīze Tatjana Saknite Dr.sc.ing. prof. D. Serdjuks 11.06.2016
Sniega slodzes ietekme uz pārsegumiem atkarībā no to formas Ilona Učelniece Dr.sc.ing. prof. D. Serdjuks, M sc.ing. asist. G. Frolovs 2015.g. jūnijs
Vēja iedarbes uz dažādu formu pārsegumiem izpēte Aļesja Žukovska-Kečedži Dr.sc.ing. prof. D. Serdjuks, M sc.ing. asist. A. Kukule 2015.g. jūnijs
Kompozītā nesoša elementa darbības analizē Linards Malmeisters Dr.sc.ing. prof. D. Serdjuks 16.06.2016
Ugunsizturības analizē koka lokveida pārsegumam Inga Drobis-Drobiševska Dr.sc.ing. prof. D. Serdjuks 16.06.2016
Kompozīta stiepta nesoša elementa parametru analīzē Kaspars Spricis Dr.sc.ing. prof. D. Serdjuks 16.06.2016
Kombinētā tilta konstrukciju darbības izpētē Jānis Stepanovs Dr.sc.ing. prof. D. Serdjuks 16.06.2016

Bakalaura darbi