Darba nosaukums Darba autors Vadītājs

Aizstāvēšanas datums

Doktora darbi

Maģistra darbi

Augstas stiprības betona korozijas noturība Ligita Lavnika Dr.sc.ing. prof. D. Bajāre, M.sc.ing. Ģ. Būmanis 2015.g.jūnijs
Dzelzsbetona konstrukciju betona bojājumi agresīvas vides ekspluatācijas rezultātā Rasita Latkovska Dr.sc.ing. prof. A. Korjakins 2015.g.jūnijs
Kaņepju spaļu kompozītmateriāls ar kaļķu-māla saistvielu
(anotācija)
Inese Ofkante Dr.sc.ing. G. Šahmenko 27.01.2015
Nanodispersās piedevas betona ražošanā
(anotācija)
Ilona Aleksejeva Dr.sc.ing. prof. A. Korjakins 27.01.2015

Bakalaura darbi

Augstas veiktspējas šūnu betona sastāva un mikrostruktūras ietekme uz materiāla īpašībām
(anotācija)
Justs Jankovskis Dr.sc.ing. G. Šahmenko 27.01.2015
Betona sastāvu projektēšana aizsardzībai pret radiāciju
(anotācija)
Maksims Demenkovs Dr.sc.ing. prof. A. Korjakins 17.12.2014
Tirgū pieejamo portlandcementu mikro-granulometriskais sastāvs
(anotācija)
Gatis Balahovičs Dr.sc.ing. G. Šahmenko 17.12.2014